Vytisknout

DKK (dysplazie kyčelního kloubu)

DKK- Dysplazie kyčelního kloubu

Dysplazie kyčelních kloubů je u psa dědičně podmíněným, vývojovým onemocněním, které postihuje hlavně velká a obří plemena. Pro DKK je typická volnost kyčelního klubu, jeho abnormální utváření a vývoj, což v pokročilém stádiu onemocnění vyústí v artrózu kyčelního kloubu .

Kyčelní kloub je kloubem kulovým a je tvořen hlavicí kosti stehenní (hlavice femuru), která zapadá do kloubní jamky pánve (acetabulum). Hlavice je v kloubní jamce držena pomocí vazu ligamentum teres major/minor a kloubním pouzdrem, které celý kloub obklopuje.

U správně utvářeného kloubu je hlavice stehenní kosti v kloubní jamce pomocí vazu a kloubního pouzdra velice pevně fixována. Při dysplazii je kloub volnější a hlavice stehenní kosti se z jamky při pohybu subluxuje (částečně vyskakuje). Subluxace a následně vzniklé degenerativní změny na kloubu jsou pro zvíře bolestivé, což se projevuje neochotou k pohybu, kulháním, problémy při vstávání, potíže „než se pes rozhýbe" - to znamená strnulá, neohebná chůze první kroky po klidu, vrávorání zadních nohou, obroušené drápy zadních končetin, potíže při chůzi do schodů, uklouznutí při běhání do zatáčky, současné odrážení se oběma pánevními končetinami (tzv. bunny-hopping), při pohybu je hlava nesena níž a zároveň může být vyklenutý hřbet - přesun těžiště a vyšší zátěž na předních končetinách.

Na kloubu trpícím dysplazií bývají abnormální dvě věci: zaprvé, hlavice stehenní kosti není pevně a hluboko usazená v acetabulu (drží jen volně nebo je usazená pouze zčásti); zadruhé, hlavice a jamka nejsou hladké a oblé, ale deformované, a způsobují tak opotřebení kloubu a abnormální tření při pohybu.

Na tento stav tělo reaguje několika způsoby. Kloub sám se neustále opravuje vrstvami nové chrupavky. Nicméně tento proces je poměrně pomalý (chrupavka není prokrvená, a proto neregeneruje stejně rychle jako tkáně, kterými protéká hodně krve).

Kyčel tedy trpí nadměrným opotřebením nebo nedrží váhu těla odpovídajícím způsobem. Kloub se zanítí a vznikne cyklus ničení chrupavky, zánětů a bolestí. Je to proces, při kterém dochází k dalšímu poškozování kloubu a tím se snižuje jeho schopnost odolávat opotřebení. K poškozování přispívá i zánět a v kostech kloubu se navíc může vyvinout osteoartróza (budeme jí věnovat jedno veterinární okénko), viditelná na RTG snímku jako malé úlomky kosti, které kloub také dále ničí.

Prvotní deformace kloubu se časem může zhoršovat nebo zůstávat neměnná. Pes může trpět bolestí i přes dobré výsledky rentgenů, a stejně tak nemít žádné viditelné problémy ani při velmi vážném poškození, patrném ze snímků. Stav kyčle je pouze jedním z faktorů určujících míru, do jaké dysplazie ztěžuje život a způsobuje bolest. Při mírné až středně těžké dysplazii jsou to často druhotné účinky nadměrného opotřebení kloubu nebo artritidy spíše než dysplazie samotná, které přímo způsobují zjevné problémy.

Faktory přispívající k rozvoji DKK :

Zvýšená fyzická zátěž v období růstu

Rychlý růst (zvláště u velkých plemen)

Vnější prostředí - kluzké podlahy

Chybné utváření acetabula - aplazie, hypoplazie a porucha ve vývoji ligamentum teres

Zpožděná osifikace kyčelní hlavice

Nedostatečné osvalení pánevních končetin

Chybný vývoj m. pectineus

Výživa - předávkování vápníkem v období růstu

Terapie

Existuje několik chirurgických i lékových forem léčby, které mohou ulevit psovi v nepohodlí a navrátit mu mobilitu. Typ zvolené léčby závisí na několika faktorech - věk psa, závažnost stavu a finanční možnosti majitele.
Konzervativní typ léčby představuje zhubnutí (pokud je potřebné), přiměřenou zátěž, protizánětlivé léky, doplňky stravy. To vše pomůže ulevit od bolesti a zánětu v okolí kloubu.

Chirurgická léčba nabízí mnoho metod řešení, dle finančních možností majitele.

Trojitá osteotomie pánve, kdy je část pánve vyťata a vrácena na původní místo pod jiným úhlem, takže kyčelní kloub může lépe fungovat. - lze použít pouze u mladých zvířat, kdy ještě není osifikována symphysis pelvis (cca do 1 roku stáří).

Resekce hlavice stehenní kosti - je odstraněna hlavice stehenní kosti, tím dojde k odstranění zdroje bolesti. Kyčelní kloub je pak tělem nahrazen vazivovou tkání. - nejlevnější metoda, pes doživotně může kulhat, ale to jen díky utvořenému pakloubu, který svým způsobem omezuje pohyblivost.

Kyčelní endoprotéza. Je implantován celý titanový kloub.

Oficiální RTG snímek kyčlí Vám zhotoví soukromý veterinární lékař. Snímek pro posouzení se zasílá Vámi vybranému posuzovateli, který snímek posoudí. Seznam posuzovatelů naleznete na www.vetkom.cz.

DKK se hodnotí těmito stupni: A - 0 negativní, B - 1 hraniční, C - 2 lehký, D - 3 střední, E - 4 těžký.

Na toto téma jsem dělala diplomovou práci a dokázala bych o něm psát šíleně dlouhé články, proto v případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Zdroj: MVDr. Orlovská Petra - veterinární ambulance Amálka


Co je to DKK?

DKK je vývojové onemocnění, které se projevuje abnormálním utvářením kyčelní jamky a hlavice stehenní kosti. Jinými slovy: jedná se o dědičnou poruchu, která je způsobena deformitou kyčelního kloubu. U zdravého kyčelního kloubu zapadá hlavice stehenní kosti velmi pevně do kloubní jamky. Při dysplazii je kloubní spojení volnější, jinými slovy je volnější upevnění hlavice stehenní kosti v kloubní jamce. Takovýto kloub označujeme jako laxní.

Pokud je kloub volný, dochází při pohybu k traumatizaci kloubní chrupavky, přetížení kloubního pouzdra a vazů a to vede v pozdějším stadiu ke vzniku degenerativních změn v kloubu . Jde o silně bolestivé onemocnění, projevující se v době puberty, kdy vzniká a v době stáří, kdy se zhoršuje jeho stav. Diagnostikuje se rentgenem - kvalitní RTG snímek je možné zhotovit pouze v hluboké sedaci nebo celkové anestézii, protože pouze tak může veterinář objektivně posoudit stav kyčelních kloubů.

Řadou studií bylo zjištěno, že pokud mají oba rodiče negativní rentgenologický nález na obou kyčelních kloubech, je 64-81% potomků bez nálezu a 19-36% potomků dysplastických. Zatímco u rodičů s nálezem DKK je tento poměr opačný , tj. 17-37% potomků negativních a 63-93% potomků dysplastických.

Minimální věk pro oficiální vyšetření na DKK je u nás stanoven od 12 - 18 měsíců. V České republice se DKK posuzuje podle klasifikačního schématu, který vychází ze schématu FCI. Ten používá označení stupňů 0 – 4 (v některých státech Evropy je DKK označována stupnicí A - E, přičemž A odpovídá 0 a E odpovídá 4), kde:

0 / A - znamená negativní nález,
1 / B - je hraniční stav mezi normálním a dysplastickým kloubem,
2 / C - představuje lehkou DKK,
3 / D - střední stupeň a
4 / E - těžký stupeň DKK.

Operace kyčelního kloubu je velmi drahá a není vždy úspěšná. Léčit dysplazii nelze. Lze se pouze snažit o zmírnění jejich projevů.
Převzato ze stránek Planet Rough - www.planetarough.wz.cz

Vyhodnocení RTG DKK u společnosti OFA (USA)

Od roku 2008 BCCCZ uznává i vyhodnocení DKK u americké společnosti OFA. Provedení vyhodnocení DKK má však drobné odlišnosti od českého provádění rentgenu a placení posudku, proto si prosím prostudujte následující informace:

 1. věk psa/feny musí být v době provedení RTG vyšší než 24 měsíců
 2. velikost filmu je stejná jako při vyhodnocování v ČR, rentgen však musí obsahovat tyto informace:
  - jméno a CHS psa/feny nebo celé číslo zápisu v PK
  - jméno veterináře nebo název kliniky, kde je RTG prováděno
  - datum provádění RTG
 3. vyplněný formulář, kde se vypisují informace o psu/feně, majiteli, ale také o klinice, kde je RTG prováděno. Veterinární lékař musí také vyplnit, jakou narkózu použil při přispání psa/feny a také potvrdit, že provedl identifikaci (čip, tetování).
 4. poplatek za vyhodnocení RTG je 35 USD. Platba se provádí pouze strhnutím z platební karty. Na formuláři vyplníte druh karty (VISA/Mastercard), číslo karty a exp.date + kod. Platbu 35 USD si společnost OFA sama strhne z Vašeho účtu.
 5. OFA vyhodnocuje poněkud odlišným způsobem než jsme v ČR zvyklí. Vyhodnocení provádí vždy 3 veterinární lékaři a na výsledku se musí alespoň dva z nich shodnout.
 6. DKK má u společnosti OFA celkem 7 stupňů. Porovnání viz tabulka:
Výsledek OFA Výsledek převeden
do FCI stupnice
Excellent HD-A (HD-A1)
Good HD-A (HD-A2)
Fair HD-B (HD-B1)
Borderline HD-B (HD-B2)
Mild HD-C
Moderate HD-D
Severe HD-E

Výsledek DKK od společnosti OFA bude uznávaný při bonitacích BCCCZ od roku 2008. Záleží jen na majiteli border collie, zda na bonitaci předloží výsledek od MVDr. Ekra či od společnosti OFA. Výsledek předložený na bonitaci se však považuje za konečný a neměnný.
Do bonitační karty se od roku 2008 bude zapisovat, kde byl RTG vyhodnocen, zda v ČR či u společnosti OFA.
Společnost OFA provádí nejen vyhodnocení DKK, ale také DLK, OCD a další, poskytuje slevy při zaslání více snímků od psů jednoho majitele, či více psů z jednoho vrhu.

Zdroj: www.borderkolie.eu